Návod k používaniu nabíjače autobaterií K&K

Návod - nabíjač-konzervátor pre 1 vozidlo

Nabíjač-konzervátor autobatérii K-1224-3 sa zavesí na 2 ks hmoždiniek O 8 mm, vrátane skrutiek na stenu v garáži, vo výške 180 cm nad podlahou (otvory na zadnej stene zariadenia). Kábel zakončený súosou zástrčkou, sa zapojí vo vozidle do zásuvky pre prídavnú lampu. Po zapnutí napájacieho napätia (230V) začne blikať červená LED dióda. To znamená, že zariadenie je pripojené k napájeciemu napätiu, keď pripojíme vozidlo, červená LED se trvalo rozsvieti a spolu s ňou se rozsvieti druhá LED na zeleno (pokiaľ je palubné napätie 12V), alebo na modro (pre vozidlo s palubným napätím 24V). Nabíjanie resp. konzervácia je zahájená hneď po tomto identifikačnom procese. Doporučujeme trvalé pripojenie k vozidlu, bez časového obmedzenia. Doporučujeme 1x mesačne kontrolu hladiny elektrolytu v akumulátore. Prípadne dolievať len destilovanou vodou. Pokiaľ je AKU bezúdržbový, toto doporučenie neplatí. V prípade, že se pohyblivý prívod konzervátorov poškodí, musí byť vymenený výrobcom, alebo jeho servisnou organizáciou, alebo podobnou kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečenstvu.

Návod - nabíjač-konzervátor pre 4 vozidla

Nabíjač-konzervátor autobatérii K-41224-35 sa zavesí na 2ks hmoždiniek o 8mm, vrátane skrutiek na stenu v garáži, vo výške 180cm nad podlahou (otvory na zadnej stene zariadenia). Štyri dvojice svorkovníc zo spodnej strany, slúžia k pripojeniu vlastného rozvodu po garážach (k technike) pre 4 vozidlá.

+ pravá svorka (červený kábel)
- ľavá svorka (modrý kábel)

Pripojenie sa doporučuje (rozvod po garáži) kábelom H05WF 2 x 1, zakončeným súosou zástrčkou typ 443 857 115 840, ktorá sa pripojuje vo vozidle do zásuvky (pre prídavnú lampu). Po zapnutí napájacieho napätia (230V), začne blikať červená LED dióda. To znamená, že zariadenie je pripojené k napájaciemu napätiu, ak pripojíme vozidlo, červená LED sa trvalo rozsvieti a spolu s ňou sa rozsvieti druhá LED na zeleno (pokiaľ je palubné napätie 12V), alebo na modro (pre vozidlo s palubným napätím 24V). Nabíjanie resp. konzervácia, je zahájená hneď po tomto identifikačnom procese. Doporučujeme trvalé pripojenie k vozidlu bez časového obmedzenia.

Čelný panel (pravá strana):

1/ horná rada červených LED signalizuje ( blikaním ) pripojenie ku zdroju 230V po pripojení vozidla ku konzervátoru trvalo svieti (signalizácia dobíjania)

2/ spodná rada LED signalizuje pri zapnutom zariadení:
a/ zelená nabíjanie (konzervácia) daného vozidla s palubným napätím 12V.
b/ modrá nabíjanie (konzervácia) daného vozidla s palubným napätím 24V.

Záver:
Doporučujeme trvalé pripojenie k vozidlu, bez časového obmedzenia, v prípade výjazdu vozidla, sa Nabíjačka iba odpojí príslušnou zástrčkou od vozidla a konzervátor se nechá trvalo pod sieť. napätím. Doporučujeme 1x mesačně kontrolu hladiny elektrolytu v akumulátore. Prípadne dolievať iba destilovanou vodou. Pokiaľ je AKU bezúdržbový, toto doporučenie neplatí. V prípade poruchy zariadenia, je možné vyňať dosku elektroniky a poslať poštou výrobcovi na opravu. Obratom zašleme späť opravenú, prípadne vymenenú. V prípade, že sa pohyblivý prívod konzervátoru poškodí, musí byť vymenený výrobcom, alebo jeho servisnou organizáciou, alebo podobnou kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečenstvu. Tento typ nabíjača-konzervátora, je vhodný pre vozidlá Hasičských a záchranných zborov, ako aj Dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí, prípadne ďaľších záchranných služieb.

Rýchly kontakt
 
Zoznam odberateľov
 
Certifikát - Nabíjačky autobatérií K&K
 
Copyright © 2011 Nabíjače - konzervátory autobatérií K&K © 2011 | Powered and created by Pixel Design, Mapa stránek